Recent Changes

Wednesday, May 26

 1. page 3. Cognitivisme edited ... Una qüestió fonamental és que els continguts que s’hagin aprendre han de ser potencialment sig…
  ...
  Una qüestió fonamental és que els continguts que s’hagin aprendre han de ser potencialment significatius, s’han de poder relacionar de manera estructurada amb els esquemes de coneixements previs amb els quals ja compta l’aprenent.
  Usos i/o aplicacions de les TIC en educació
  ...
  les unitats d’aprene
  ntatge
  d’aprenentatge han d’estar
  {moodle.jpg}
  Les plataformes donen diferents opcions, totes fonamentals per al paradigme cognitivista:
  (view changes)
  2:14 pm
 2. page 3. Cognitivisme edited ... Una qüestió fonamental és que els continguts que s’hagin aprendre han de ser potencialment sig…
  ...
  Una qüestió fonamental és que els continguts que s’hagin aprendre han de ser potencialment significatius, s’han de poder relacionar de manera estructurada amb els esquemes de coneixements previs amb els quals ja compta l’aprenent.
  Usos i/o aplicacions de les TIC en educació
  ...
  les unitats d’aprenentatged’aprene
  ntatge
  han d’estar
  ...
  ara Moodle.
  {moodle.jpg}

  Les plataformes donen diferents opcions, totes fonamentals per al paradigme cognitivista:
  l’aprenent ha de tenir un paper actiu
  (view changes)
  2:13 pm
 3. file moodle.jpg uploaded
  2:12 pm
 4. page 2. Conductisme edited ... Usos i/o aplicacions de les TIC en educació. ENSENYAMENT ASISTIT PER ORDENADOR (EAO). ... …
  ...
  Usos i/o aplicacions de les TIC en educació.
  ENSENYAMENT ASISTIT PER ORDENADOR (EAO).
  ...
  Skinner, i {http://4.bp.blogspot.com/_WqxFtvB6NQc/SwTyjVPU7wI/AAAAAAAAAG0/ctBnyJ5u_Ow/s1600/nt3.png} consistia en
  En aquest model tenen gran importància els programadors de material, ja que segons Skinner, l'alumne no ha de tenir cap dificultat si el material ha estat ben dissenyat.
  Encara que actualment la teoria conductista és molt criticada podem trobar alguns exemples de TIC que segueixen les pautes del condicionament instrumental:
  (view changes)
  2:01 pm
 5. page 2. Conductisme edited ... B.F. Skinner, va ser el formulador del condicionament operant i de l'ensenyament programat. E…
  ...
  B.F. Skinner, va ser el formulador del condicionament operant i de l'ensenyament programat.
  En el condicionament operant, l'aprenentatge té a veure en el desenvolupament de noves conductes.
  ...
  ESTÍMULS REFORÇADORS , són,REFORÇ POSITIU) o bé que s'eviten (REFORÇ NEGATIU).
  són
  aquells que
  ...
  futur ( REFORÇ POSITIU) o bé que s'eviten (REFORÇ NEGATIU).
  Per tant l'APRENENTATGE segons el condicionament operant, que és el que tindrem en compte, es pot aconseguir mitjantçant l'associació adequada entre els següents elements claus:
  ESTÍMUL.
  RESPOSTA=CONDUCTA OBSERVABLE.
  REFORÇ.
  {http://www.todomonografias.com/images/2007/05/105785.gif}
  Objectius didàctics
  Des del punt de vista de la teoria conductista, l'aprenentatge (la conducta humana) pot MODELITZAR-SE, de manera que l'èsser humà pot aprendre qualsevol cosa, sempre que l'aprenentatge es programe adequadament i es fassen les pràctiques i els exercicis necessaris. Per tant, serà el professor el que plantege els objectius o metes que cal assolir, i el responsable de l'aprenentatge dels alumnes.
  ...
  Iván Pàvlov , un fisiòleg rus que va ser el pioner del CONDICIONAMENT CLÀSSIC.
  J.B.Watson , va ser el fundador de l'ESCOLA DE PSICOLOGIA coneguda com CONDUCTISME i que va tindre una gran desenvolupament en els països anglosaxons.
  B.F. Skinner,Skinner , va ser
  Hi han altres figures del conductisme , que es podrien destacar, dividits per generacions.
  Usos i/o aplicacions de les TIC en educació.
  ENSENYAMENT ASISTIT PER ORDENADOR (EAO).
  ...
  un model LINEAL, LINEAL, basats en
  En aquest model tenen gran importància els programadors de material, ja que segons Skinner, l'alumne no ha de tenir cap dificultat si el material ha estat ben dissenyat.
  Encara que actualment la teoria conductista és molt criticada podem trobar alguns exemples de TIC que segueixen les pautes del condicionament instrumental:
  AquíesAquí es pot consultar
  ...
  i ESO.

  (view changes)
  1:48 pm
 6. page 2. Conductisme edited ... En el condicionament clàssic, l'associació d'un estímul incondicionat amb un estímul neutre pr…
  ...
  En el condicionament clàssic, l'associació d'un estímul incondicionat amb un estímul neutre provoca que posteriorment el individu responga a l'estímul neutre com la resposta que emetia davant l'estímul incondicionat.
  {http://www.diary60.com/wp-content/uploads/2009/01/pavlov.gif}
  ...
  CONDICIONAMENT INSTRUMENTAL HOO OPERANT.
  B.F. Skinner, va ser el formulador del condicionament operant i de l'ensenyament programat.
  En el condicionament operant, l'aprenentatge té a veure en el desenvolupament de noves conductes.
  ...
  El paper dels estudiants en la teoria conductista és totalment PASSIU i són tractats com "caixes negres" , on s'inserta un estímul i s'obté una resposta, la qual cosa implica que no es reconeix la seva existència pròpia i personal, així com tampoc no es consideren les seves particularitats i les seves potencialitats.
  En la teoria conductista la interacció entre estudiants no té un valor educatiu, sinó que s'incentiva l'aprenentatge individual.
  ROL DEL DOCENT. RELACIÓ DOCENT-ESTUDIANT.Rol del docent. Relació del docent-estudiant.
  El professor actúa com un INSTRUCTOR, que presenta el material estructurat correcta i efectivament i com a AVALUADOR.
  En realitat es tracta d'un sistema jeràrquic de verticalitat, on el professor és el que té el saber i per tant el poder i ell decideix que és el que l'estudiant pot o no pot fer. Per la seva part els estudiants tan sols poden assumir i seguir les pautes del professor.
  El Conductismo en la educación
  View more presentations from wilfrestone.
  CRITERIS I INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ.Criteris i instruments d'avaluació.
  L'avaluació és la META I EL OBJECTIU de l'aprenentatge, i consistirà en una sèrie de proves objectives on l'alumne repeteix el que ha aprés.
  Els resultats són observables i mesurables.
  AUTORS MÉS REPRESENTATIUS.Autors més representatius.
  Alguns dels autors més representatius de la teoria conductista són:
  Iván Pàvlov , un fisiòleg rus que va ser el pioner del CONDICIONAMENT CLÀSSIC.
  ...
  B.F. Skinner, va ser el precursor del CONDICIONAMENT OPERANT.
  Hi han altres figures del conductisme , que es podrien destacar, dividits per generacions.
  USOS I/O APLICACIONS DE LESUsos i/o aplicacions de les TIC EN EDUCACIÓ.en educació.
  ENSENYAMENT ASISTIT PER ORDENADOR (EAO).
  Les primeres utilitzacions educatives dels ordenadors es basaven en l'ensenyament programat de Skinner, i consistia en un model LINEAL, basats en la repetició d'exercicis (drill & practice), amb els oportuns reforçadors. En aquestes seqüencies repetides, cada pas capacita a l'alumne per abordar el següent, això implica que el material ha d'elaborar-se en petites etapes permetin nombroses respostes que són degudament reforçades (Araujo i Chadwick).
  (view changes)
  1:45 pm
 7. page 2. Conductisme edited ​​CARACTERÍSTIQUES DIFERENCIALS DE LA TEORIA CONDUCTISTA. ​​Característiques diferencials de la t…
  ​​CARACTERÍSTIQUES DIFERENCIALS DE LA TEORIA CONDUCTISTA.​​Característiques diferencials de la teoria conductista.
  {http://destrezascinf6405.files.wordpress.com/2009/02/stuedent-pic1.jpg}
  El conductisme, és una teoria OBJECTIVA de l'aprenentatge, que es va desenvolupar principalment a partir de la primera meitat dels s. XX, encara que podríem afirmar que els seus orígens es remunten fins l'època d'Aristòtil, el qual va realitzar assaigs de "MEMÒRIA", enfocats a les associacions que es feien entre els esdeveniments com els llamps i els trons.
  ...
  REFORÇ.
  {http://www.todomonografias.com/images/2007/05/105785.gif}
  OBJECTIUS EDUCATIUS.Objectius didàctics
  Des del punt de vista de la teoria conductista, l'aprenentatge (la conducta humana) pot MODELITZAR-SE, de manera que l'èsser humà pot aprendre qualsevol cosa, sempre que l'aprenentatge es programe adequadament i es fassen les pràctiques i els exercicis necessaris. Per tant, serà el professor el que plantege els objectius o metes que cal assolir, i el responsable de l'aprenentatge dels alumnes.
  L'aprenentatge es consegueix mitjantçant una ORGANITZACIÓ EXTERNA A L'ESTUDIANT (situació instruccional, metodologia i continguts) i les lleis d'aprenentatge són comuns per a tots els individus.
  ...
  Reforçament diferencial: selecció d'una conducta incompatible com la conducta que es desitja eliminar.
  Temps fora: retirar al individu per un temps de la situació en la qual manifesta conductes indesitjables.
  ROL DE L'ESTUDIANT- INTERACCIONS ENTRE ELS ESTUDIANTS.Rol de l'estudiant. Interacció entre els estudiants.
  El paper dels estudiants en la teoria conductista és totalment PASSIU i són tractats com "caixes negres" , on s'inserta un estímul i s'obté una resposta, la qual cosa implica que no es reconeix la seva existència pròpia i personal, així com tampoc no es consideren les seves particularitats i les seves potencialitats.
  En la teoria conductista la interacció entre estudiants no té un valor educatiu, sinó que s'incentiva l'aprenentatge individual.
  (view changes)
  1:41 pm
 8. page 4. Constructivisme edited ... Lev Semiónovich Vygotsky Vygotsky (en rus Лев Семёнович Выготский) 11 de juny de 1934. {file:/…
  ...
  Lev Semiónovich Vygotsky Vygotsky (en rus Лев Семёнович Выготский) 11 de juny de 1934. {file:///C:/DOCUME%7E1/usuari/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png} {file:///C:/DOCUME%7E1/usuari/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png} {Vygotsky4.jpg}
  La base de la teoria de Vygotsky la trobem emmarcada en aquest mapa conceptual:
  {vigotsky_teoria_socio_cultural_36559_t0.jpg} {VIGOTSKY-TEORÍASOCIO-CULTURAL.doc}{VIGOTSKY-TEORÍA SOCIO-CULTURAL.doc}
  Jean William Fritz PiagetJean Piaget(Suïssa, 9 d'agost de 1896- Ginebra, 16 de setembre de 1980.
  {piaget.jpg}
  (view changes)
  11:58 am
 9. page 4. Constructivisme edited ... Lev Semiónovich Vygotsky Vygotsky (en rus Лев Семёнович Выготский) 11 de juny de 1934. {file:/…
  ...
  Lev Semiónovich Vygotsky Vygotsky (en rus Лев Семёнович Выготский) 11 de juny de 1934. {file:///C:/DOCUME%7E1/usuari/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png} {file:///C:/DOCUME%7E1/usuari/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png} {Vygotsky4.jpg}
  La base de la teoria de Vygotsky la trobem emmarcada en aquest mapa conceptual:
  {vigotsky_teoria_socio_cultural_36559_t0.jpg} {VIGOTSKY-TEORÍA SOCIO-CULTURAL.doc}{VIGOTSKY-TEORÍASOCIO-CULTURAL.doc}
  Jean William Fritz PiagetJean Piaget(Suïssa, 9 d'agost de 1896- Ginebra, 16 de setembre de 1980.
  {piaget.jpg}
  (view changes)
  11:56 am
 10. page 4. Constructivisme edited ... La fita del docent ha de ser aconseguir l'autonomia i autodirecció dels seus alumnes, la qual …
  ...
  La fita del docent ha de ser aconseguir l'autonomia i autodirecció dels seus alumnes, la qual es dóna amb el suport del procés gradual per transferir de manera ascendent el sentiment de responsabilitat i autoregualció en aquests, és a dir el mestre es preocupa per formar alumnes independents.
  La relació doncs ha de ser que el docent sigui facilitador del coneixement, i que els alumnes vagin construint aprenentatge significatiu.
  ...
  instruments d'avaluació
  L’avaluació ha de ser entesa com a part integral del procés d'ensenyament aprenentatge. Així, existeixen diferents tècniques associades a l’aprenentatge significatiu. Per exemple l’aplicació pràctica o simulació d’aquelles teories que s’han anat exposant, la resolució de problemes relacionats amb la matèria, respondre preguntes i reaccionar al feedback, participar en diàlegs amb el tutor, realitzar experiments reals... L’avaluació sempre es fa sobre els resultats del grup tenint en compte les reflexions i aportacions individuals.
  Així doncs l'avaluació és dinàmica i s'avaluen tant els processos com els productes. Fan una avaluació del nivell de desenvolupament real de l'alumne i fan ús de tests, proves de rendiment, determinació i amplitud de la competència cognitiva.
  ...
  Es tenen en compte aspectes com la col·laboració, l’evolució del grup, el compartir els descobriments, etc. El gran repte d’aquest model és el fet que els propis alumnes es marquin els seus propis objectius, són ells mateixos els que es fan responsables del seu procés d’aprenentatge triant fins a on han d’arribar. Així cadascun d’ells té les seves pròpies metes d’aprenentatge. La funció del docent és la d’ajudar als seus alumnes a autodirigir el seu propi procés d’aprenentatge.
  Autors més representatius
  ...
  de 1934. {file:///C:/DOCUME%7E1/usuari/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png} {file:///C:/DOCUME%7E1/usuari/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png} {Vygotsky4.jpg}
  La base de la teoria de Vygotsky la trobem emmarcada en aquest mapa conceptual:
  {vigotsky_teoria_socio_cultural_36559_t0.jpg} {VIGOTSKY-TEORÍA SOCIO-CULTURAL.doc}

  Jean William Fritz PiagetJean Piaget(Suïssa, 9 d'agost de 1896- Ginebra, 16 de setembre de 1980.
  {piaget.jpg}
  Tota la teoria d'aquest autor es base en el següent mapa conceptual:
  {esquema.jpg}

  Usos i/o aplicacions de les TIC en educació
  Els usos i aplicacions de les TIC sobre la base de la teoria constructivista, s'han desenvolupat en els darrers deu anys, quan molts investigadors han explorat el paper que poden fer les noves tecnologies a l'aprenentatge, demostrant que els ordinadors ens proporcionen una mitjà creatiu per a què els estudiants s'expressin i demostrin que han adquirit nous coneixements. Els projectesde col·laboració en línia i publicacions web també han demostrar ser una manera nova que els professors comprometen en els estudiants en el seu procés d'aprenentatge.
  (view changes)
  11:54 am

More