bloques.jpgL'objectiu d'aquesta wiki és crear de manera col·laborativa un document que reculli els trets que defineixen les principals teories de l'aprenenentatge i els seus usos i aplicacions en relació a la integració de les TIC a les pràctiques educatives.

De cadascuna de les quatre grans teories (Conductisme, cognitivisme, constructivisme i Connectivisme) exposarem els seus trets diferencials seguint aquest esquema de treball:
 • Característiques diferencials de la teoria.
 • Objectius educatius que es planteja.
 • Rol de l'estudiant i interacció entre estudiants.
 • Rol del docent i relació docent-alumne.
 • Criteris i instruments d'avaluació.
 • Autors més representatius.
 • Usos i/o aplicacions de les TIC en educació.

Les wikis, i en especial Wikispaces(l'eina que hem triat per elaborar aquest document de treball), ofereix unes grans potencialitats educatives:

 • És una gran motivació per als alumnes i els professors, ja que ens permet innovar i realitzar activitats creatives.
 • És senzill de seguir i controlar per part dels docents.
 • Permet diversos editors, afavorint la participació i la col·laboració.
 • Promou la intercomunicació entre alumnes i amb els professors.
 • És una nova i interessant manera d'aprendre pròpia de la Web 2.0: no es tracta d'un aprenentatge jerarquitzat, sinó multidireccional, on tots aprenem de tots.

Aquí deixem un vídeo perquè puguem veure l'important paper de les noves tecnologies a l'educació: